Page 18 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

1985 doğumlu. Çukurova Ün vers tes ’nde L sans eğ t m n , İstanbul Tekn k
Ün vers tes M mar Tasarım Bölümü’nde Yüksek L sans eğ t m n tamamladı.
Yıldız Tekn k Ün vers tes M mar Tasarım Bölümü’nde doktora çalışmalarına
devam etmekted r. Sürdürüleb l r mmar tasarım yaklaşımlarında
akadem k ve prat k çalışmaları bulunmakta ve halen özel b r ün vers tede
M marlık Bölümü Atölye yürütücülüğü görev n üstlenmekted r. Ankara
ve İstanbul’da çeş tl mmarlık of sler nde çalıştıktan sonra 2013 yılından
t baren Alper Aksoy M marlık bünyes nde çalışma hayatına devam
etmekted r.
Yük. M m. Serkan KARAASLAN
1986 yılında Kayser ’ de doğdu. Erc yes Ün vers tes
M marlık Bölümü’nde 2010 yılında l sans eğ t m n
tamamladı. 2012 yılında Alper Aksoy M marlık
bünyes nde çalışmaya başlamıştır.
M m. M Ak f KEMERLİOĞLU
1989 yılında Kayser ’ de doğdu.
Erc yes Ün vers tes M marlık
Bölümü’nden 2012 yılında mezun
oldu. 2014 yılından t baren Alper
Aksoy M marlık bünyes nde
çalışmaktadır.
1991 yılında Kayser ’ de doğdu.
Erc yes Ün vers tes M marlık
Bölümü’nden 2013 yılında mezun
oldu. 2013 yılından günümüze
Alper Aksoy M marlık bünyes nde
çalışmaktadır.
1989 yılında Kayser ’ de doğdu. Erc yes
Ün vers tes M marlık Bölümü’nden
2013 yılında mezun oldu. 2013 yılından
bugüne Alper Aksoy M marlık bünyes nde
çalışmaktadır.
M m. El f M. KURŞUNCU
M m. Özne Gül n ÖRCAN
M m. Feyza Nur ORHAN
DESIGN TEAM
TASARIM EKİBİ
16