Page 19 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

M m. Yunus ÖZMERDİVENLİ
M m. Yavuz Sel m YILMAZ
1982 yılında Kayser ’de doğdu. L sans eğ t m n M mar
S nan Ün vers tes M marlık Bölümü’nde tamamladı.
İstanbul’ da çeş tl mmarlık of sler nde çalıştıktan
sonra 2012 yılından t baren Alper Aksoy M marlık
bünyes nde çalışma hayatına devam etmekted r.
1986 Yılın Kayser ’de doğdu. 2010 yılında Erc yes
Ün vers tes M marlık Bölümü’nden mezun oldu.
2012 yılından t baren Alper Aksoy M marlık’ta
çalışmalarına devam etmekted r.
1988 yılında Kayser ’ de doğdu.
Erc yes Ün vers tes M marlık
Bölümü’nden 2012 yılında mezun
oldu. 2014 yılından günümüze
Alper Aksoy M marlık bünyes nde
çalışmaktadır.
1989 yılında Kayser ’de doğdu.
Yıldız Tekn k Ün vers tes M marlık
Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.
2014 yılından bugüne Alper Aksoy
M marlık bünyes nde çalışmaktadır.
1989 Ardahan’da doğdu. L sans
eğ t m ne 2009-2014 yılları arasında
Kayser Erc yes Ün vers tes ’nde
tamamladı. 2013 yılından t baren
Alper Aksoy Mİmarlık bünyes nde
çalışmaktadır.
1991 yılında Kayser ’de doğdu.
Erc yes Ün vers tes M marlık
Fakültes M marlık Bölümü’nden 2014
yılında mezun oldu. 2013’ten t baren
Alper Aksoy M marlık bünyes nde
çalışmaktadır.
M m. Şeyma ALTUN
M m. A. Erdem KARAÇAĞLAR
M m. Merve E. KEMERLİOĞLU
M m. Emre Can ÖNDER
17