PROJELER

Niğde MEB Eğitim Kampüsü

Proje Yeri: Niğde Fertek
Proje Türü: Eğitim Yapısı
İşveren : Milli Eğitim Bakanlığı
Proje Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 70.000
Arsa Alanı: 241.000
Yapım Tekniği: Betonarme + Çelik
Proje Ekibi: Alper AKSOY, Serkan KARAASLAN, Yavuz Selim YILMAZ, Mehmet Akif KEMERLİOĞLU, Murat ŞAHİN, Öner DEMİRCAN, Feyza Nur ORHAN, Elif MUĞALOĞLU KURŞUNCU, Ülkü ÖZTÜRK, Merve ERDAL KEMERLİOĞLU, Emre Can ÖNDER, Yunus ÖZMERDİVENLİ, Semih SEVİNDİK

Eğitim kampusunun tasarlandığı Fertek ilçesi, Niğde şehir merkezine 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Niğde Eğitim Kampüsü tasarlanırken, arazinin tüm verileri değerlendirilip ele alınmış, topografya ve iklime uyumlu fiziki mekan tasarlamanın ötesinde öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerini zenginleştirecek, toplu yaşamı destekleyen ve teşvik eden mekanlar tasarlanması amaçlanmıştır. Temel tasarım yaklaşımı, eğimli olan arsaya alt ve üst kotlardan ulaşarak; kültürel, sportif, eğitsel ve sosyal mekanların birbirleri ile olan ilişkisini güçlendiren, işlevlerin bir biri içine akan bir kurgu içerisinde öğrencileri sosyalleşmeye ve araştırmaya teşvik etmek, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen bir kurgu oluşturmaktır. Bu kurgu topografya ve iklim verileri ile birleştirilerek tasarım biçimlendirilmiştir. Topografyadaki eğim; tasarım biçimlenmesindeki ana kararlardan birini oluşturmuştur. Yerleşke minimum hafriyat öngörülerek eğime paralel biçimlenmiş, tasarımdaki ana kaygı olan sosyal yaşam, kültür, eğitim ilişkisini güçlendirme amacında topografyadan yararlanılmıştır. Kampüse girişin iki noktadan olması kararlaştırılmış, güney ve doğu girişini belirleyen alt ve üst kotlar bir sosyal kültürel aks ile bütünleşerek bu aksın izdüşümünde gridal yerleşim ve meydanlaşma oluşturulmuş, iç ve dış mekanlarda da topografya yüksekliğinden etkin bir biçimde yararlanılmıştır. Soğuk-kuru iklim bölgesinde yer alan Niğde’de karasal iklim özellikleri görülmektedir. Pasif iklimlendirme önlemi olarak yapıda ısı tutuculuğu yüksek materyaller seçilmiş, yerleşke gün ışığı ve ışınımından etkin fayda sağlamak için güney cepheye teraslanarak konumlanmıştır. Pasif iklimlendirmede toprağın kütle ısıl enerjisinden yararlanılmıştır. Arsaya teraslanarak konumlanma yapının toprak ile ilişkisini güçlendirmekte, yapısal ve konumsal bir araya gelişler binaların topraktan elde ettiği ısı enerjisini arttırmaktadır. Güney giriş meydanı konum olarak kampus yerleşkesinin düşük kotunda yer almaktadır. Gün boyunca güneş ışınımına maruz kalan meydan ve çevresindeki ısıl kütle, geceleri hapsettiği ısı enerjisini dışarı salar. Isınan hava yükselir, soğuyan hava yere çöker prensibi gereği sosyal kültürel aksı oluşturan vadi bir vantilasyon kanalı işlevi görür. Güney meydanda ısınan hava kuzey yerleşkedeki soğuk hava ile yer değiştirerek iklimlendirmeye katkı sağlar. Derslik planlaması ve konumlanmasında gün ışığından etkin yararlanma tasarım kurgusunun önemli kararlından olup, derslik birimleri bir galeri etrafında çözümlenmiş ve derslik binalarının yönelimi güneş ışınım süresinden etkin yararlandıracak şekilde konumlanmıştır.