Page 97 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Sey rc Kapas tes
/ Capac ty : 15.143
Proje Yer
/
Project Locat on:
İzm r
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
Tok - T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2013
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
74.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
127.829 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Yunus Özmerd venl , Yavuz Sel m Yılmaz, Burak Keçec , Murat Şah n
95