Page 92 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje alanı, Kongo K nshasa haval manının güney nde yer almaktadır. Haval manına yakın olan bu otelde hedef
k tle trans t tur stler, şadamları ve haval manında çalışan uluslararası personeld r. Otel kütles konaklama b r mler
ve sosyal donatılar olmak üzere 2 ayrı kütleden oluşmakta ve k kütle şe¦af yürüme yollarıyla b rleşt r lmek-
ted r. İk kütlen n arasında yaratılan boşlukla, gürültüden uzak, ç bahçe ve açık havuz b r mler yerleşt r lm şt r.
Yüksekl k sınırlaması neden yle otel zem n kat + üç t p kat ve bodrum kattan oluşmaktadır. Zem n katta müşter
h zmetler , restoran ,toplantı salonları, yeme çme alanları, alışver ş b r mler vs. yer alırken üst katlarda konaklama
b r mler yer almaktadır. Bodrum katta se kapalı otopark ,sığınak, depolar ve tekn k b r mler konumlandırılmıştır.
B nanın cepheler nde gürültü ve güneş ç n kontrol sağlayan cephe elemanları ve kaplamalar kullanılmıştır.
90