Page 88 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The project located at Ankara Gölbaşı is near the lake. The project is designed to ensure the sustainability of
the education and development processes for the individuals working at internal security and safety units in
addition to accommodation units, conference center, multi-purpose assembly hall, meeting rooms of various
sizes, restaurant, semi-open cocktail areas, swimming pool, sports center, open air sports areas and a pier for
water sports. It was designed so that security personnel can camp with their families in proper physical and
social conditions. The natural beauties and environment in the vicinity of the structure were among the deter-
minative factors.
Ankara Gölbaşında yer alan proje alanı, göl kıyısındadır. Ankara bölges nde çalışan İç güvenl k ve emn yet b r m-
ler personel n n, eğ t m ve gel ş m süreçler n n sürdürüleb l rl ğ n n sağlanması amacıyla tasarlanan projede, eğ -
t m b r mler n n yanı sıra, konaklama b r mler , konferans salonu, çok amaçlı salon, çeş tl büyüklüklerde toplantı
salonları, restoran, yarı açık kokteyl alanları, yüzme havuzu, spor salonu, açık spor alanları, su sporları ç n skele
bulunmaktadır. Gerekt ğ zamanlarda emn yet personel n n a les yle b rl kte kamp yapmasına z n veren f z ksel
ve sosyal koşulların sağlanması amaçlanmıştır. Yapının bulunduğu alandak doğal güzell kler ve çevre, tasarım
kr terler n n oluşmasında en bel rley c faktör olmuştur.
86