Page 57 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

5- Kütleler şlev ne uygun metrekarede parçalanır.
6- 5 ara aks oluşturulur. Yatay aksların her b r kültür
bölges nde b r kütleyle buluşturulur.
7- Dersl k kütleler , dersl kler n maks mum düzeyde
güneşten yararlanması adına kaydırılır.
8- Topografya 12 metren n eş t b r b ç mde
kademelenmes yle tamamlanır.
55