Page 56 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

1- Topografya 2 bölgeye ayrılır. Ortada ana aks
oluşturulur.
2- Ana aks sosyal aksı oluşturur. Bu aks kültür ve
eğ t m bölgeler arasında tampon görev görür.
3- Sosyal aksın kullanım yüzeyler arttırılıp etk nl k
yüzey görev yüklen r.
4- Kültür ve eğ t m kütleler araz de konumlanır.
54