Page 52 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Şeh r merkez ne yaklaşık 15 km uzaklıkta olan proje alanı, batıda Marmara den z yle, doğuda çam ormanlarının arasında kalmış, sah l
şer d nde, şeh tl k anıtını, karşıdan gören Güzelyalı Mahalles nded r. Konumu t bar yle doğal ve tar h değerler n arasında kalmış
bu bölgede 1970 yılından sonra kamp tes sler kademel olarak nşa ed lmeye başlanmış, 1980 yılında h zmete açılmıştır. Günümüze
kadar kamp tes s olarak h zmet veren kompleks, f z ksel koşulları, deprem dayanımının yeters zl ğ , şlevlere cevap verememes g b
nedenlerle, mevcut doğal doku korunarak, çevreye zarar vermeden, yen proje çalışılması gerçekleşt r lm şt r. Bu bağlamda hem
kentl ye h zmet verecek hem de yurt ç ve yurtdışından gelen sporcu ve konuklara, konaklama ve kamp yapma olanağı sağlayan,
çevreye duyarlı, kamusal kullanıma açık, serg ve konferans etk nl kler düzenleneb lecek, açık, yarı açık ve kapalı mekanların bulun-
duğu, çağdaş, sürdürüleb l r b r kompleks oluşturulması amaçlanmıştır. Komplekste otel, eğ t m b r mler , antrenman salonları, açık
spor sahaları, yüzme havuzu, konferans salonu, kürek sporları ç n kayıkhane, skele, satış b r mler ve kumsal kullanımı ç n gerekl
serv s b r mler bulunmaktadır. Komplekste den zle hem görsel hem de doğrudan l şk kurulmaya çalışılmış ve b naları b rb r ne bağ-
layan d key yaya aksı skelede son bulmuştur.
50