Page 41 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

İstanbul G.O. Paşa
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
İstanbul G.O. Paşa Urban Transformat on Project
Proje Adı: İstanbul Gop Kentsel Dönüşüm Projes
Proje Yer
/
Project Locat on:
İstanbul-Gaz Osman Paşa
Proje Türü
/
Project Type:
Kentsel Dönüşüm
İşveren
/
Employer:
Ekş İnşaat A.Ş.
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
450.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
75.000 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme + Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Ahmet Erdem Karaçağlar
39