Page 302 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

MAZAKALAND EĞLENCE DÜNYASI
Mazakaland Enterta nment World
Mazakaland Entertainment World was designed as a theme park in which symbols from
Rome, Anatolia, Far East and Africa civilizations were used. The center that contributes
to the entertainment and social life of the city is the most important part of the Anato-
lian Wonderland. The center is situated on an area of 70.000 m2 with food courts, recre-
ational areas, resting areas, viewing terraces and show areas in addition to play groups.
Temalı Park olarak tasarlanan Mazakaland Eğlence Dünyasında Roma, Anadolu, Uzakdo-
ğu ve Afr ka uygarlıklarından semboller kullanılmıştır. Kent n eğlence ve sosyal hayatına
katkı sunan merkez, bölgedek Anadolu Har kalar D yarının en öneml parçasıdır. 70.000
m
2
araz üzer nde konumlanan merkezde oyun gruplarının yanı sıra, yeme- çme alanları,
rekreasyon alanları, d nlenme alanları, sey r alanları ve göster alanları bulunmaktadır.
300