Page 297 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The structure that will be built at the Beytepe Campus
of Hacettepe University will be accessed via pedestrian
and vehicle roads from the campus center, dormitories
and the surrounding streets.
The design was carried out in a cascading style in
accordance with the slope based on the terrain data.
Placement was made so as to give the least damage to
the green area in the campus and it was ensured that
the “green” can be perceived from all sections of the
structure. The landscape area at the entrance of the
structure was arranged in di›erent elevations to estab-
lish a meeting and activity area.
The structure program includes one multi-purpose
sports hall, 6 individual training halls, 1 fitness center, 2
squash halls, 8 locker rooms, sauna, fin bath, cafeteria,
administrative units as well as suˆcient wet area and
technical volume. A compact planning was tried to be
established. The corridors leading from the main foyer
where users coming from the campus gather to the
training halls were designed to be transparent thus
enabling the viewing of athletes and the surrounding
“greenery”.
Hacettepe Ün vers tes Beytepe Kampüsünde nşa
ed lecek yapıya, kampüsün merkez nden, yurtlardan ve
kampüsü çevreleyen yollardan yaya ve araç er ş mler
bulunmaktadır.
Araz ver ler kullanılarak kütle tasarımı eğ me uygun b r
b ç mde kademel olarak tasarlanmıştır. Yapının bulun-
duğu alandak yeş l alana en az zarar verecek şek lde
yerleş m yapılmış ve yapının bütün bölümler nden “ye-
ş l” n algılanması sağlanmıştır. Yapının g r ş cephes n-
dek peyzaj alanı farklı kotlarda düzenlenerek buluşma
ve etk nl k meydanı hal ne get r lmeye çalışılmıştır.
Yapı programı çer s nde b r adet çok amaçlı spor
salonu, 6 adet b reysel antrenman salonu, 1 adet f tness
salonu, 2 adet squash salonu, 8 adet soyunma odası,
sauna, f n hamamı, kafeterya, dar b r mler ve yeterl
büyüklükte ıslak hac m ve tekn k hac mler bulunmak-
tadır. Kompakt b r planlama yapılmaya çalışılmıştır.
Kampüsten gelen kullanıcıların toplandığı ana fuayeden
antrenman salonlarına açılan kor dorlar şe¦af olarak
tasarlanmış ve böylel kle spor yapanların ve çevredek
“yeş l” n zleneb lmes ne mkan sağlamıştır.
295