Page 295 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje Yer
/
Project Locat on:
Ankara
Proje Türü
/
Project Type:
Spor-Eğ t m-Sosyal Tes s
İşveren
/
Employer:
Hacettepe Ün vers tes
Proje Yılı
/
Project Year:
2013
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
5.500 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
9.000 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Yunus Özmerd venl ,
Yavuz Sel m Yılmaz, Ülkü Öztürk, Burak Keçec , G zem Kökver
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
SLM Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Fuga Mekan k
293