Page 291 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

İnciroğlu villas are located at the Çay Bağları
region which is outside the city but close to the
city center. The objective was to combine mod-
ern urban life with a natural way of living. Design
elements and materials that are simple, modern,
away from complexity were selected which can
form contrasts with each other. The site place-
ment was organized in such a way so as to enable
both individual life and neighbor relations. Kitchen
and living units are located at the ground floor,
whereas bedrooms are in the upper floor and
hobby and personal entertainment units are at the
basement floor. Each villa owner was given the
opportunity to establish their own styles via flex-
ible plan design. The transparent sections of the
villa leading to the verandah provided means for
terrace usage as well as a viewing terrace for the
scenic landscape.
İnc roğlu v llaları kent n dışında fakat kente yakın
Çay Bağları bölges nded r. Modern kent yaşantı-
sıyla doğal yaşamın ç çe geçerek bütünleşmes
amaçlanmıştır. Yalın, modern, karmaşadan uzak,
b rb r yle kontrast oluşturab lecek tasarım ögeler
ve malzemeler kullanılmıştır. Vaz yet yerleş m nde
v llaların, hem b reysel yaşama hem de komşuluk
l şk ler ne mkan sağlayan b r düzende konumlan-
ması amaçlanmıştır. Zem n katta mutfak ve yaşama
b r mler , üst katta yatak odaları, bodrum katta
se hob ve k ş sel eğlence b r mler tasarlanmıştır.
Esnek plan kurgusuyla her v lla sah b n n kend
tarzını oluşturmasına mkan ver lm şt r. V llanın
verandaya açılan şe¦af bölümler yle hem teras kul-
lanımı sağlanmış hem de manzara ç n sey r alanı
oluşturulmuştur.
İNCİROĞLU EVLERİ
Proje Yer
/
Project Locat on:
Kayser
Proje Türü
/
Project Type:
Konut
İşveren
/ Employer
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
1.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
4.100 m
2
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Ahmet Erdem Karaçağlar
İnc roğlu V llas
289