Page 280 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Muğla wedding hall and cultural center project is located on the Zihni Derin Street located at the Orhaniye
Neighborhood in the city center. The project area is located on a sloped terrain and has an elevation dif-
ference of 9 m. The project also includes a closed parking lot that can also serve the Muğla Training and
Research Hospital, a wedding hall for 300 people, a wedding hall for 660 people, 2 halls with a capacity
of 150 people, a library, science clubs, workshops, exhibition halls, daycare center, cafeteria, fitness center
and sales units. Pedestrian access to the wedding hall, culture center and social units from the hospital and
Kışla park located to the north of the area is provided from elevation zero. Car park and sales units can be
accessed from -9.00 elevation on Zihni Derin Street as well as from elevation 0.00 via platforms and stairs.
The objective of establishing recreational areas on the structure block was to continue the green texture of
the Kışla Park and to build a new center where the citizens can spend quality time.
Muğla N kah salonu ve kültür merkez Projes kent merkez nde, Orhan ye Mahalles Z hn Der n Cadde-
s üzer nde bulunmaktadır. Eğ ml b r araz de konumlanan Proje araz s nde 9 m kot farkı bulunmaktadır.
Programda Muğla Eğ t m ve Araştırma Hastanes ne de h zmet vereb lecek kapalı otopark, 300 K ş l k
N kah Salonu, 660 K ş l k Düğün Salonu, 150 K ş l k 2 adet Salon, Kütüphane, B l m Kulüpler , Atölyeler, Serg
Salonları, Kreş, Kafe, F tness Center ve satış b r mler bulunmaktadır. Araz n n kuzey nde kalan Hastane ve
Kışla Parkından, n kah salonu, kültür merkez ve sosyal b r mlere kent halkının yaya er ş m sıfır kotundan
sağlanmaktadır. Otopark ve satış b r mler ne Z hn der n caddes üzer nden -9.00 kotundan ulaşıldığı g b
oluşturulan platformlarla ve merd venlerle 0.00 kotundan da ulaşılab lmekted r. Yapı adasında Oluşturulan
rekreasyon alanlarıyla Kışla parkının yeş l dokusunun devam ett r lmes ve kent halkının y zaman geç reb le-
ceğ yen b r merkez kurulması amaçlanmıştır.
278