Page 276 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

S nop’un Boyabat lçes nde nşa ed lecek spor salonu, spor mü-
sabakalarının yanı sıra konser, antrenman salonu olarak da kulla-
nılab lecek şek lde tasarlandı. Yapının tasarım kararları ver l rken
Kompakt, yalın, şlevsel ve kolay nşa ed leb l r olması amaçlan-
mıştır. Spor salonunda b reysel sporlar (güreş, judo, boks, karate
vb.) ç n 3 ayrı antrenman salonu bulunmaktadır. Sporcular ç n
4 adet ana soyunma odasının dışında yan salonlar ç n de 2 adet
daha soyunma odası bulunmaktadır. Hakemler ç n 2 adet, ant-
renörler ç n 2 adet soyunma odası yapılmıştır. Bunların dışında
müsabakalar ç n gerekl olan dop ng test odası, federasyon ve
gözlemc odaları oyun sahasına yakın konumda çözülmüştür.
274