Page 259 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Sey rc Kapas tes
/ Capac ty : 35.519
Proje Yer
/
Project Locat on:
Kocael
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
Tok -
T.C Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2013
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2014-2016
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
110.915 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
90.700 m
2
Otopark: 1.357 Araç
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn
Team:
Alper Aksoy, Faruk Akşeh rl oğlu, Yunus Özmerd venl , M.Ak f Kemerl oğlu, Yavuz Sel m Yılmaz
257