Page 252 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

KAYSERİ TİCARET ODASI
Kayser T caret Odası H zmet B nası
Ulusal M mar F k r Yarışması
Kayser Chamber of Commerce
Serv ce Bu ld ng Nat onal Arh tectural
Idea Contest
Proje Yer
/
Project Locat on:
Kayser
Proje Türü
/
Project Type:
İdar B na
İşveren
/
Employer:
Kayser T caret Odası
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
7.460 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
8.660 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Yavuz Sel m Yılmaz, M. Ak f Kemerl oğlu, Feyza Nur Orhan
250