Page 247 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje Yer
/
Project Locat on:
İstanbul
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
Kapas te
/
Capac ty:
2.500 K ş l k
İşveren
/
Employer:
T.C. İstanbul Gençl k H zmetler ve Spor İl Müdürlüğü
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
19.500m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
18.000m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
M.Ak f Kemerl oğlu,
245