Page 241 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

52 residences located at the 14 floor blocks at the Melikgazi
district of Kayseri have di›erent alternatives such as 4+1, 3+1
and duplex. Sports-hobby centers have been designed at
the lower floors of the block which can be used by the resi-
dence owners. The open area to the south of the residences
was organized with a rich landscape and a green park was
established with running-trekking-bicycle roads, children
playgrounds and open air sports fields. Sales units were
formed on the ground floor elevation at the northern road
façade of the buildings so that the commercial centerline
can be continued.
Kayser ’n n Mel kgaz semt ndek 14 katlı bloklarda yer alan
yaklaşık 52 adet konut, 4+1,3+1 ve dubleks alternat fler n
çermekted rler. Blokların alt katlarında konut sah pler -
n n faydalanab leceğ spor-hob mekanları tasarlanmıştır.
Konutların güney nde yer alan açık alan zeng n b r peyzajla
düzenlenerek, ç nde koşu-yürüyüş-b s klet yollarının, çocuk
oyun alanları, açık spor sahalarının yer aldığı yeş l b r park
hal ne get r lm şt r. B naların kuzey nde kalan yol cephes n-
de zem n kotunda satış b r mler oluşturularak t car aksın
devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.
239