Page 233 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje Yer
/
Project Locat on:
Kastamonu
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
12.057 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
33.018 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan, M.Ak f Kemerl oğlu,
Şeyma Altun, Özne Gül n Örcan, Merve Erdal Kemerl oğlu
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
SLM Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Bentürk Mühend sl k
İdar Kontrolör
/
Adm n st. Controller:
Özgür Avş n (GSB)
231