Page 227 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Serv s Otoparkı
Öğrenc Yurtları
Doğu G r ş
Planetaryum
Yönet m-Kreş-Sağlık
B r mler
Kapalı Spor Tes s
Açık Spor Alanları
Atölyeler
Güney G r ş
Dersl kler
Kütüphane
Kulüp Odaları
Açık Etk nl k Alanı
Yemekhane
İbadethane
Kongre Merkez
225