Page 225 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

NİĞDE MEB
EĞİTİM KAMPÜSÜ
Proje Yer
/
Project Locat on:
N ğde Fertek
Proje Türü
/
Project Type:
Eğ t m Yapısı
İşveren
/
Employer:
M ll Eğ t m Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
70.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
241.000 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Yavuz Sel m Yılmaz, Mehmet Ak f Kemerl oğlu, Murat Şah n,
Öner Dem rcan, Feyza Nur Orhan, El f Muğaloğlu Kurşuncu,
Ülkü Öztürk, Merve Erdal Kemerl oğlu, Emre Can Önder,
Yunus Özmerd venl , Sem h Sev nd k
N ğde M n stry of Educat on Campus
Nat onal Arch tectural Project Compet t on
w th Pre-Select on
Ön Seç ml Ulusal M mar Proje Yarışması
Mans yon Ödülü
223