Page 221 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

TEKİRDAĞ BUZ
SPORLARI SALONU
Tek rdag Ice Sports Hall
Today, sports activities take place in our lives as enter-
tainments and social activities in addition to being only
a physical activity. The building is located 3 km away
from Tekirdağ center and there are also fitness, condi-
tion and weight rooms as well as a food court in addi-
tion to areas for ice sports. Di›erent entrance, locker
room area and rental spaces have been designed so
that citizens who are amateurs in ice sports can also
benefit from the facility.
The building envelope resembles a melting pack of ice.
The façades were dulled in order to ensure the control-
ling of the climatization in the building and sunlight
enters only the spectator and athlete foyers. The façade
style used tries to form strong bonds thanks to its
simple and plain function.
Günümüzde spor, sadece bedensel b r akt v te olmanın
ötes nde eğlence ve sosyal b r akt v te olarak hayatımız-
da yer almaktadır. Tek rdağ merkeze 3 km uzaklıktak
b nanın programında buz sporları yapılacak alanın dı-
şında, sey rc ler n ve sporcuların akt f b r şek lde zaman
geç reb leceğ , f tness, kond syon ve ağırlık salonları,
yeme- çme alanları bulunmaktadır. Amatör olarak buz
sporlarıyla lg lenmek steyen kent sak nler n n tes sten
faydalanab lmes ç n farklı g r ş, soyunma b r mler ve
k ralama alanları oluşturulmuştur.
B na kabuk yapısı t bar yle kırılarak er meye başlamış
buz kalıbını andırmaktadır. B nadak kl mlend rme kont-
rolünün sağlanab lmes ç n büyük oranda cepheler sağır
bırakılmış, sadece sey rc ve sporcu fuayeler n n güneş
ışığı alması sağlanmıştır. Yalın, net, şlev yle güçlü bağlar
kurmaya çalışan b r cephe d l kullanılmıştır.
Proje Yer
/
Project Locat on:
Tek rdağ
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2013-2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
9.370 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
11.850m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Emre Can Önder, H. Ercan Gürcan
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
SLM Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Ber Mühend sl k
219