Page 22 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Sey rc Kapas tes
/
Capac ty:
28.160
Proje Yer
/
Project Locat on:
Sakarya
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
Ahes İnşaat - Tok
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015-2016
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
74.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
127.829 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Musa Köse, Fat h Tek nsoy,
Yunus Özmerd venl , Yavuz Sel m Yılmaz, M.Ak f Kemerl oğlu,
Murat Şah n, Burak Keçec , El f Muğaloğlu Kurşuncu, Ülkü Öztürk,
Merve Erdal Kemerl oğlu, Emre Can Önder, G zem Kökver, Gül Çorakçı Salır
Stat k Proje
/
Structural Project:
Erduman Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
S steml Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Ber Mühend sl k
İdar Kontrolör
/
Adm n st. Controller:
Ak f Yılmaz (TOKİ) , Bülent Bakkaloğlu (GSB)
SAKARYA ARENA STADYUMU
Sakarya Arena Stad um
20