Page 210 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

ZONGULDAK BİREYSEL SPORLAR
VE GHSİM* İDARİ BİNA
Proje Yer
/
Project Locat on:
Zonguldak
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
12.460 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
7.500 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Öner Dem rcan,
Ülkü Öztürk, Feyza Nur Orhan, Yavuz Sel m Yılmaz
Stat k Proje
/
Structural Project:
SCİ Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
Hakan Pıtır
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Ber Mühend sl k
İdar Kontrolör
/
Adm n st. Controller:
Serp l Yalçın (GSB)
Zonguldak Ind v dual Sports and Youth
Serv ces and Sports Prov nc al D rectorate
208