Page 192 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Hatay Sports Center
HATAY SPOR SALONU
Sey rc Kapas tes
/ Capac ty : 3.730
Proje Yer
/
Project Locat on:
Hatay
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015-2016
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
13.230 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
14.500 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme + Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Erdem Dokuzer,
Yavuz Sel m Yılmaz, Özne Gül n Örcan, Ülkü Öztürk
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
SLM Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Fuga Mekan k
İdar Kontrolör
/
Adm n st. Controller:
Betül Ünsal (GSB)
190