Page 189 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The project is located on a sloped land at this develop-
ing region of Ankara in which di›erent types of resi-
dential blocks have been placed on di›erent elevations
with playground, green areas and recreational areas
located on the courtyard between the blocks. There are
social areas such as swimming pool, fitness etc. at the
transparent spaces overlooking the courtyard. Alterna-
tives have been tried to be established at lower eleva-
tions with lower floored residential units.
Ankara’nın gel şmekte olan bu bölges nde, eğ ml b r
araz üzer nde şek llenen projede üst katlarda farklı
t pte konut blokları farklı kotlar üzer nde kademelere
oturtulurken, bu bloklar arasında kalan orta avluda ço-
cuk oyun alanları, yeş l kullanım ve rekreasyon alanları
yaratılmıştır. Avluya bakan şe¦af yüzeylerde havuz,
f tness vb. sosyal alanlar oluşturulmuştur. Parsel n alt
kotunda daha az katlı konut b r mler yle, farklı yaşam
şek ller ç n alternat fler oluşturulmaya çalışılmıştır.
187