Page 186 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

ELVANKENT
REZİDANS
Proje Yer
/
Project Locat on:
Ankara
Proje Türü
/
Project Type:
Konut
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
40.200 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
260.000 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaslan,
Yavuz Sel m Yılmaz, Ahmet Erdem Karaçağlar
Elvankent Res dence
184