Page 167 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje alanı Samsun Batıpark bölges nde, Karaden z Sah l Yolu le
Karaden z arasında kalan dolgu alanında, sah l boyunca lerleyen
yeş l bandın devamındadır. Ol mp yat kompleks 2017 Deafo-
l mp k oyunları ç n tasarlanmıştır. Tes ste, bowl ng salonu, buz
p st salonu, okçuluk salonu-açık okçuluk sahası, açılış-kapanış
organ zasyonlarının yapılacağı, kongreler n düzenleneb leceğ ve
medyanın görev yapab leceğ çok amaçlı salon bulunmaktadır.
Araz n n konumu neden yle den z manzarasını kesmemek adına
b nalar den ze d k vaz yette yerleşt r lm ş ve b na yüksekl kler
m n mumda tutulmuştur. Yeş l alana müdahaley azaltmak adına
b na taban alanları ve sert zem n kullanımı mümkün olduğunca
azaltılmıştır. Halkın den zle l şk s n kesmemek ve güçlend rmek
adına sıra halde devam eden b naların aksının sonunda skele
konumlandırılmıştır. Bütün b nalarda den z göreb len şe¦af
bölümler ve teraslar oluşturulmuştur. Komplekstek b naların d l
bütünlüğü göstermes n n amaçlanması neden yle benzer cephe
ögeler ve malzemeler kullanılmıştır.
The project area is located at the Samsun Batıpark region on
the fill area between the Black Sea Coastal Highway and the
Black Sea on the continuation of the green band along the
coast. The Olympics complex was designed for the 2017 Deaf-
lympics games. The facility has a bowling hall, an ice skating
rink, an archery hall-archery field, as well as a multipurpose hall
where opening-closing ceremonies along with conferences can
be held. The buildings were placed perpendicular to the sea so
as to not hinder the sea view due to the location of the land
and the heights of buildings were kept at a minimum. Build-
ing floor spaces and hard floor use were kept at a minimum to
decrease intervention to green area. A pier was situated where
the center line of the buildings end so that the relationship of
the public with the sea is not hindered and is strengthened
instead. There are transparent units and terraces in all build-
ings overlooking the sea. Similar facade elements and materials
were used so that an integrity can be established among the
buildings of the complex.
165