Page 150 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

ÇAMLICA İMSEK HOSPİTAL
Caml ca İmsek Hosp tal
Proje Yer
/
Project Locat on:
İstanbul
Proje Türü
/
Project Type:
Sağlık Tes s
İşveren
/
Employer:
Ekş İnşaat
Kapas te
/
Capac ty:
200 Yatak
Proje Yılı
/
Project Year:
2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
20.000 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
6.105 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Yavuz Sel m Yılmaz,
Serkan Karaaslan, Ahmet Erdem Karaçağlar
148