Page 134 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

ADANA TİCARET ODASI
Yen H zmet B nası Ulusal M mar Proje Yarışması
Adana Chamber of Commerce New Serv ce
Bu ld ng Nat onal Arch tectural Project
Compet t on
Proje Yer
/
Project Locat on:
Adana
Proje Türü
/
Project Type:
İdar B na
İşveren
/
Employer:
Adana T caret Odası H zmet B nası
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
9.895 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
3.860 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan, Yavuz Sel m Yılmaz,
Ahmet Karacağlar, Ülkü Öztürk, El f Muğaloğlu Kurşuncu, Yunus Özmerd venl ,
Öner Dem rcan, Emre Can Önder
132