Page 13 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

ALPER AKSOY
Y.M mar / Msc.Arch tect
1978 yılında Kayser ’de doğdu. Erc yes Ün vers tes
M marlık Fakültes ’nde başladığı m marlık eğ t m n ,
aynı ün vers ten n B na B lg s Ana B l m Dalı’nda,
Ol mp yat Stadyumları ve Spor Yapıları konusunda
tezl yüksek l sans çalışması yaparak tamamladı. Spor
yapıları, Otel, Alışver ş Merkez , Ulaşım Yapıları, İdar
b nalar ve Of s B naları g b büyük ölçekl projeler n
şant ye ve tasarım of sler nde görev aldıktan sonra
2005 yılında Alper Aksoy M marlık ş rket n kurdu
ve b rçok projede tasarım partnerl ğ yaptı. 2007
yılından sonra Erc yes Ün vers tes M marlık Fakültes
M marlık Bölümünde proje atölye yürütücüsü olarak
görev aldı. 2013 yılında Ankara Of s n kurdu. Katıldığı
Ulusal yarışmalarda çeş tl ödüller kazandı. Öneml
projeler nden bazıları, Kayser BMW-M n -Land Rover
b nası, Sakarya, Kocael , Hatay ve Göztepe Stadyum-
larıdır. Kurucusu olduğu Alper Aksoy M marlık f rma-
sında meslek hayatına devam etmekte ve halen Özel
Ün vers telerde M marlık Bölümü atölye yürütücüsü
olarak görev yapmaktadır.
Alper Aksoy was born in Kayseri in 1978. He began
studying architecture at the Erciyes University, Fac-
ulty of Architecture where he earned his master’s de-
gree on Olympic Stadiums and Sports Structures at
the Buildings Information Department. After working
at the building sites and design oˆces of large scale
projects such as Sports Structures, Hotels, Shopping
Malls, Transportation Structures, Management Build-
ings and Oˆce Buildings, he founded the Alper Ak-
soy Architecture Company in 2005 and worked as a
design partner in many projects. After 2007, he took
part as the project workshop coordinator at the Er-
ciyes University Faculty of Architecture Department
of Architecture. He established the Ankara oˆce in
2013. He won various international awards. Some of
his important projects are Kayseri BMW-Mini-Land
Rover building, Sakarya, Kocaeli, Hatay and Göztepe
Stadiums. He is currently continuing his career at the
Alper Aksoy Architecture Company he founded and
also works as a workshop coordinator at the Archi-
tecture Departments of various Private Universities.
11