Page 127 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Sey rc Kapas tes
/ Capac ty : 1.287
Proje Yer
/
Project Locat on:
Iğdır
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
5.400 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
7.600 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme + Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Serkan Karaaslan,
Ülkü Öztük, Yunus Özmerd venl
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
SLM Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Bayhan Mühend sl k
125