Page 119 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje Yer
/
Project Locat on:
Kayser /Erk let
Proje Türü
/
Project Type:
Çağrı Merkez + Afet Kooord nasyon Merkez
İşveren
/
Employer:
Kayser Val l ğ Yatırım İzleme ve Koord nasyon Başkanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015-2016
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
5.758 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
6.170 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Emre Can Önder, Özne Gül n Örcan,
Yavuz Sel m Yılmaz, Seda Kaplan, Türkan Kaya
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
S steml Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Mete Isı Mekan k
117