Page 117 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The hall is located at the Çayyolu region of Ankara which is continuous-
ly developing and it was designed as a center for fun and social activity
in addition to sports. The building design includes fitness, conditioning
and body-building spots as well as food-beverage areas where athletes
can pass time freely in addition to the ice rink. A di›erent entrance,
locker room and rental areas were established for those who wish to
make use of the facility as amateur ice skaters. The objective while
designing the building’s core was to ensure that it is one of the symbol
and assertive buildings of the region.
Ankara’nın gel şmekte olan Çayyolu bölges nde konumlanan salon,
sporun yanı sıra eğlence ve sosyal akt v te merkez olarak tasarlanmıştır.
B nanın programında buz sporları yapılacak alanın dışında, sey rc ler n
ve sporcuların akt f b r şek lde zaman geç reb leceğ , f tness, kond syon
ve ağırlık salonları, yeme- çme alanları bulunmaktadır. Amatör olarak
buz sporlarıyla lg lenmek steyen kent sak nler n n tes sten faydalana-
b lmes ç n farklı g r ş, soyunma b r mler ve k ralama alanları oluşturul-
muştur. Yapının kabuğu tasarlanırken bölgen n dd alı, s mge yapıların-
dan b r olması hedeflenm şt r.
115