Page 113 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The project area is located on a street in the Baku city center
where there is a high pedestrian and vehicle circulation. In this
regard, a space was created by pulling the land further inside
from where the shopping mall overlooks the road thus creat-
ing a calm public area suited for meeting. The shopping mall
and oˆce building entrances and circulations were separated
completely in this created space. Shops are located along the
shopping mall entrance center line and a new center for life
was tried to be created for the citizens of Baku with food-drink
areas, water pools and rich landscape elements.
Proje alanı , Bakü kent merkez nde yaya ve traf k s rkülasyonu-
nun yoğun olduğu b r cadde üzer nded r. Bu bağlamda, tasarım
sürec nde AVM n n yola bakan g r ş cephes nde ,arsa çeper nden
çe çek lerek boşluk oluşturulup , kamusal alan yaratılarak sak n
b r buluşma mekanı oluşturulmak stenm şt r. Yaratılan bu boş-
lukla AVM ve of s b nasının g r şler ve s rkülasyonları b rb r nden
tamamen ayrılmıştır. Avm g r ş aksı doğrultusunda konumlanan
alışver ş b r mler , yeme- çme alanları, su havuzları ve zeng n
peyzaj ögeler yle Bakü halkına yen b r yaşam merkez n n oluş-
turulması amaçlanmıştır.
111